Tukipalvelut

TUKIPALVELUT OMASSA KODISSA ASUMISELLE

Kenelle ja miksi?

Yleisen palvelurakenteiden uudistamisen tavoite on, että esimerkiksi iäkäs ihminen voisi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Yksinasuvien määrä kasvaa Suomessa kaikissa ikäryhmissä nopeasti ja moni suomalainen iäkäs, lähes puolet 75 vuotta täyttäneistä, asuu kodissaan yksin.

Suurin osa yksin asuvista elää itsenäistä elämää eikä tarvitse säännöllistä apua sen enempää läheisiltään kuin ammattiauttajiltakaan. Joissakin tapauksissa tarvittavaa apua iäkkäille ja muille läheisilleen antavat usein heidän lapsensa, mutta hyvin usein on myös niin, että lapset ja muut sukulaiset asuvat toisella paikkakunnalla tai muuten vain arkielämän kiireet ja rutiinit pitävät sukulaiset kiireisinä ja auttaminen ei hyvistä aikomuksista ole käytännössä mahdollista.

Iäkäs tai muu ihminen joka asuu sitten yksin tai yhdessä esimerkiksi puolisonsa kanssa, tarvitseekin siksi varmuuden, että saa apua kun tilanne sitä tarvittaessa vaatii tai sovitusti aivan säännöllisesti.

 

Tarjoamme luotettavat tukipalvelut ihmisille omassa kodissa asumiselle.

Voimme sopia sinulle tai sukulaisellesi sopivat tukipalvelut yhdessä.

Huom! Olemme hyväksytty tarjoamaan kotihoidon sosiaalipalvelut Vaasassa ilman arvonlisäveroa.

 

Yleisiä tukitoimia:

  • Kaupassa käynti (yhdessä asiakkaan kanssa tai asiakkaan nimiin)
  • Vaatteiden pesuhuolto
  • Saattajapalvelu / Apu liikkumiselle kodin ulkopuolella
  • Asunnon kaiken kattavat siivouspalvelut
  • Ulko-alueiden kiinteistönhuolto (rivitalot ja omakotitalot)
  • Pienet huoltoa vaativat toimet asunnossa sisätiloissa
  • muuta tarpeellista…

 

Muuta mahdollisesti tarpeellista:

  • Terveydellinen ja sairaanhoidollinen palvelu. Autamme asiakastamme valitsemaan oikean toimijan huolehtimaan näistä palveluista. Avustamme sopimuksissa ja laskutus asioissa. Varmistamme, että palvelu on sitä mitä on sovittu.

 

  • Suurempaa remonttia kaipaavat toimet asunnossa. Autamme asiakastamme valitsemaan oikean toimijan näihin tehtäviin. Avustamme sopimuksissa ja laskutusasioissa. Varmistamme, että palvelu on sitä mitä on sovittu.

 

Muuta:

  • Edunvalvonta. (yksityishenkilön välityksellä). Asiakkaan ja avustajan välinen suostumus. Lisäksi toimeksiannot aina virallisten hakemusten välityksellä.